Lagere ICT kosten voor Pharmville

Behoefte klant

Wij zijn benaderd door een investeerder in de farmaceutische groothandels industrie. De eis was het drukken van de kosten van een aantal groothandels met vergelijkbare werkwijze.

Oplossing IURO

Het consolideren van de hardware en de scheiding maken op basis van virtualisatie. Wij hebben dit gerealiseerd door een 3-tal krachtige servers aan te schaffen. Deze werden logisch onderverdeeld over de verschillende werkmaatschappijen. Ook de licenties werden logischer verdeeld.

Voordelen

Lagere hardware kosten

Lagere licentiekosten

Lagere beheerskosten

Hogere beschikbaarheid wegens clustering en virtualisatie

Lagere hardware kosten

Flexibelere werkplekken

Delen van andere bronnen: printers, backup ruimte, switches

Lagere kosten wegens gebruik van Thin clients die lagere hardware eisen hebben